Over een erfenis betaal je belasting, maar je hebt ook recht op een vrijstelling. Hoeveel belasting betaal je over een geërfd huis?

Bij overlijden gaan jouw bezittingen over op jouw erfgenamen. De schulden worden eerst verrekend en het resterende bedrag krijgen ze uitgekeerd. Met een huis in de nalatenschap gaat het vaak gelijk om grote bedragen. Door de stijgende huizenprijzen komt er steeds meer overwaarde in eigen huizen. Daar komt nog bij dat bij overlijden ook nog de aan de hypotheek gekoppelde overlijdensrisicoverzekering tot uitkering komt.

Hoe zwaar is de belastingheffing over een koophuis?

De hoogte van de heffing is afhankelijk van de totale verkrijging inclusief het huis en de mate van verwantschap. Een zoon of dochter betaalt minder erfbelasting dan een ervende neef of nicht. De partner en de kinderen betalen over de eerste 123.248 euro een heffing van 10 procent. Bij een hogere verkrijging bedraagt de heffing 20 procent. Gaat de nalatenschap naar de kleinkinderen? Dan bedraagt de heffing 18 procent en 36 procent. Andere ontvangers van een nalatenschap betalen 30 procent belasting tot 123.248 euro en over het meerdere 40 procent.

Gelukkig bestaat er recht op een hoge vrijstelling

De pijn van de erfbelasting wordt verzacht door een hoge vrijstelling. Gerekend over 2018 geldt voor partners een vrijstelling van 643.194 euro en voor kinderen en kleinkinderen 20.371 euro. Over dit deel van de erfenis is er dus geen belasting verschuldigd. Ook bij een andere verwantschap geldt er een vrijstelling. Voor een broer of een zus bedraagt de vrijstelling bijvoorbeeld maar 2.147 euro. Vooral voor ervende partners is het qua erfbelasting goed geregeld.

Wat is de waarde van een eigen huis voor de erfbelasting?

Het kan een groot verschil maken of een huis tienduizend euro lager of hoger wordt ingeschat. De erfgenamen hebben er baat bij om de waarde zo laag mogelijk in te schatten. Voor de waardebepaling wordt uitgegaan van de geldende WOZ-waarde. De Belastingdienst geeft de vrijheid welke WOZ-waarde de nabestaanden kiezen. Voor 2018 geldt dat erfgenamen uit mogen gaan van de WOZ-waarde van begin 2018 of van de waarde van begin 2019. Door de stijgende huizenprijzen is waarschijnlijk de WOZ-waarde van begin 2018 de meest verstandige optie.

Erfgenamen krijgen de tijd voor de verkoop

Het verkopen van een huis kan veel tijd in beslag nemen. Daarom is uitstel van betaling van de erfbelasting mogelijk. Het uitstel bedraagt maximaal één jaar als het gaat om erfbelasting tot 50.000 euro. Bij een hoger bedrag wordt er gevraagd om een extra zekerheid. In dat geval is het verstandig om de notaris aan te haken.