Met Prinsjesdag is in grote lijnen bekendgemaakt wat 2019 financieel in gaat houden. Wat ga je ervan merken. Wat wordt duurder en wat goedkoper?

Gemiddeld gaan we er volgend jaar 1,5 procent op vooruit. Wat het exact inhoudt voor jou hangt natuurlijk af van diverse zaken, maar in z’n algemeenheid kunnen ze er wel iets over zeggen. Vooral werkenden gaan erop vooruit. Uitkeringsgerechtigden moeten het doen met een vooruitgang van iets minder dan 1 procent. Hierbij is al rekening gehouden met onderstaande veranderingen.

De zorgverzekering wordt mogelijk fors duurder

Het Ministerie van Volksgezondheid spreekt met Prinsjesdag altijd een verwachting uit over de hoogte van de premie voor de zorgverzekering. De verzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie, maar op basis van gesprekken met verzekeraars kunnen ze er natuurlijk wel iets over zeggen. Volgens de politiek kun je rekening houden met een premieverhoging van ruim 10 euro voor de basisverzekering. De Nederlanders die recht hebben op zorgtoeslag zullen deels of geheel gecompenseerd worden door een hogere zorgpremie.

Stijgende energietarieven in 2019

Huishoudens zijn volgend jaar meer kwijt aan energie. Dit komt door hogere grondstofprijzen, maar ook door hogere energiebelastingen. Gas en kolen zijn duurder geworden en de belastingheffing wordt sterk verhoogd.

Meer BTW verschuldigd over de boodschappen

Volgend jaar gaat het lage BTW tarief omhoog van 6 naar 9 procent. Dit ga je natuurlijk merken bij het boodschappen doen, maar bijvoorbeeld ook bij de kapper. Als je voor 100 euro aan boodschappen koopt betaal je volgend jaar 2,83 euro extra aan belastingen.

Heffing over het inkomen omlaag

Er is ook positief nieuws te melden. Wij gaan over het inkomen een lagere heffing betalen. De belastingheffing wordt ook vereenvoudigd. Er blijven namelijk maar twee belastingschijven over in plaats van vier. Over een inkomen tot 68.600 euro betaal je 36,93 procent belasting. Over het meerdere bedraagt de heffing 49,5 procent.

Minder heffing over spaargeld

Over jouw vermogen betaal je vermogensrendementsheffing. Voor de meeste Nederlanders bedroeg de heffing in 2018 ongeveer 0,61 procent over het vermogen. Door de zeer lage spaarrente wordt de heffing iets lager, maar de verschillen zijn maar klein. Als je een groter vermogen hebt (100.000 euro +) valt de heffing hoger uit. Iedere belastingplichtige heeft recht op een vrijstelling van 30.000 euro.

De WOZ-waarde gaat flink omhoog

Naar verwachting gaat de WOZ-waarde gemiddeld stijgen tussen 7,5 en 9,5 procent. Van deze waarde zijn heffingen en belastingen afhankelijk, dus dat gaan huiseigenaren wel merken.

Samenvattend is het positief nieuws, maar houd wel rekening met hogere uitgaven.